Zespół zarządzający

Agnieszka Światły

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający

Agnieszka Światły mianowana Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ASEC S.A. (OTI Europa ASEC) 21 sierpnia 2017. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji (PWSBiA) w Warszawie, w międzyczasie ze stypendium na Uniwersytecie Westminster w Londynie, Szkole Zarządzania Sprzedażą w Warszawie oraz studiach doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest dyplomowanym coachem biznesowym. Płynnie mówi w języku angielskim oraz bardzo dobrze zna hiszpański i niemiecki. Swoje doświadczenie zdobywała przede wszystkim w NCR Corporation zarządzając w ostatnich latach działami sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej jak i MCX. W roli Prezesa Zarządu odpowiada za dalszy rozwój spółki w Polsce poprzez wdrażanie strategii firmy opartej na najnowszej technologii oraz doświadczeniu całej grupy OTI. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek.


Małgorzata Olszewska

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Finansów

Małgorzata Olszewska sprawuje stanowisko V-ce Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. Finansów. Z firmą ASEC S.A. związana od 2004 roku. Swoje doświadczenie zdobywała jako V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor ds.
Finansów i Administracji, a następnie Prezes Zarządu w firmie Telefony Brzeskie S.A. Absolwentka kierunku Zarządzania i Rachunkowości Przedsiębiorstw oraz studiów doktoranckich na kierunku Zarządzanie Finansami i Ekonomia. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu podatków, księgowości zarządczej i zarządzania. Posiada tytuł i uprawnienia doradcy podatkowego. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch synów.


Tomasz Boryczko

Członek Zarządu, Dyrektor Działu Sprzedaży

Tomasz Boryczko od 2015 pełni funkcję Członka Zarządu. Dołączył do firmy w roku 2001 jako Dyrektor ds. Sprzedaży. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na wydziale Elektroniki Automatyki i Elektrotechniki, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów. Przed dołączeniem do firmy pełnił rolę Dyrektora działu Systemów Automatyki Budynkowej w ASCOMP S.A. oraz V-ce prezesa i Dyrektora Technicznego w Zakładzie Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch córek.