Rejestr Akcjonariuszy

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

ASEC S.A zdaje sobie sprawę z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami oraz pozostałymi członkami rynku kapitałowego.

 

ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE

Roczne Walne Zgromadzenia dają możliwość krótkiego zaprezentowania działań biznesowych Spółki, co ma na celu poinformowanie akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach i danie im możliwości zadawania pytań.

RELACJE INWESTORSKIE

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, Zarząd oraz Rada Nadzorcza (On Track Innovations Ltd) traktują jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla ASEC jako firmy działającej w całej Europie, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom europejskich rynków kapitałowych. Nasze działania mają na celu zapewnienie systematycznej komunikacji i przejrzystego dialogu z obecnymi i przyszłymi inwestorami, nakierowanego na dostarczanie informacji na temat bieżącej działalności operacyjnej i strategicznych celów Spółki.

ASEC S.A w sposób ciągły stosuje aktywną politykę informacyjną w obszarze relacji inwestorskich i utrzymuje wysoki poziom w zakresie kontaktów z inwestorami zarówno finansowymi, jak i indywidualnymi. Wszelkie aktualizacje oraz raporty w tym zakresie znajdują się pod adresem www.investors.otiglobal.com.

 

DOKUMENTY POWIĄZANE

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

 

 

KONTAKT

relacje.inwestorskie@otieuropa.com