Rejestr Akcjonariuszy

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

ASEC S.A zdaje sobie sprawę z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami oraz pozostałymi członkami rynku kapitałowego.

 

ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE

Roczne Walne Zgromadzenia dają możliwość krótkiego zaprezentowania działań biznesowych Spółki, co ma na celu poinformowanie akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach i danie im możliwości zadawania pytań.

RELACJE INWESTORSKIE

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, Zarząd oraz Rada Nadzorcza (On Track Innovations Ltd) traktują jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla ASEC jako firmy działającej w całej Europie, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom europejskich rynków kapitałowych. Nasze działania mają na celu zapewnienie systematycznej komunikacji i przejrzystego dialogu z obecnymi i przyszłymi inwestorami, nakierowanego na dostarczanie informacji na temat bieżącej działalności operacyjnej i strategicznych celów Spółki.

ASEC S.A w sposób ciągły stosuje aktywną politykę informacyjną w obszarze relacji inwestorskich i utrzymuje wysoki poziom w zakresie kontaktów z inwestorami zarówno finansowymi, jak i indywidualnymi. Wszelkie aktualizacje oraz raporty w tym zakresie znajdują się pod adresem www.investors.otiglobal.com.

 

DOKUMENTY POWIĄZANE

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

KONTAKT

relacje.inwestorskie@otieuropa.com