EasyFuel automatyka stacji paliw, zabezpieczenie przed defraudacją paliwa

Nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do obsługi systemów tankowania pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych korporacyjnych stacji paliwowych

EasyFuel zapewnia firmom naftowym możliwość podpisywania długoterminowych umów z flotami, zapewniając odpowiednią klasę i ilość paliwa, które są wydawane do uwierzytelnionego zbiornika paliwa. System ten promuje lojalność i oferuje bezgotówkowe rozwiązanie płatnicze zarówno dla klientów detalicznych, jak i komercyjnych.

Komercyjna i prywatna

Commercial and Homebase

Zautomatyzowane rozwiązanie do tankowania dla operatorów floty komercyjnej i prywatnej

Easyfuel

Detaliczna dystrybucja paliwa

Retail Petroleum

Zautomatyzowane detaliczne rozwiązania w zakresie zarządzania paliwami naftowymi dla firm naftowych, operatorów forecourt i zarządców flot

Floty korporacyjne

Corporate Fleets

Rozwiązania do zarządzania paliwem dla kierowników korporacyjnych flot

Przemysł i górnictwo

Industrial and Mining

Automated Fuel Management rozwiązanie dla przemysłu  i górnictwa

Mobilne tankowanie

Mobile Refueling

EasyFuelPlus Mobilne rozwiązanie do zarządzania paliwem


OTI PetroSmart Logo

EasyFuel wdrożony i obsługiwany przez spółkę zależną Oti PetroSmart. Więcej informacji na temat EasyFuel można znaleźć na stronie www.otipetrosmart.com