Bezgotówkowe rozwiązania OTI dla transportu publicznego

Zacznij akceptować płatności kartami płatniczymi i aplikacjami mobilnymi za transport publiczny

Cashless Payment Solution for Contactless Ticketing

Bezgotówkowe rozwiązania płatnicze do bezstykowej sprzedaży biletów,
w dedykowanych do takiej transakcji automatach OTI Europa ASEC (“TVM”), obejmują sieć sprzedaży biletów i dystrybucji

OTI Cashless Payment Solution for e-Ticketing

Rozwiązania płatności bezgotówkowych dla e-ticketingu OTI Europa ASEC obejmują projektowanie, rozwój, instalację i obsługę elektronicznych systemów biletowych, a zwłaszcza sieć sprzedaży i dystrybucji biletów.

Cashless Payment Solution for Electronic Ticketing Systems

Bezgotówkowe rozwiązanie płatności dla elektronicznych systemów biletowych . Sieć OTI Europa ASEC obsługuje użytkowników Warszawskiej Karty Miejskiej, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Karty Miasta Lublin.